Påminnelse arbetsdag Avegöl.

Lördagen 16/9 kl 9:00 blir det arbetsdag i Avegöl.
Medlemmar välkomna att hjälpa till. Det ska fixas med bryggor och röjas sly bla. Det bjuds på korv.

Välkomna