Distriktets tävlingar.

Fick detta mejlet från Sportfiskarnas Jönköpingsdistrikt.

Sportfiskarna Jönköpingsdistrikt förändringar i Tävlingsprogram beroende på Corona – 19

Distriktsstyrelsen och Distriktets tävlingskommitté har på grund av Corana – 19 virus haft diskussioner angående distriktets kommande tävlingsarrangemang enligt vårt tävlingsprogram för 2020. 

Styrelsen och Tävlingskommittén har valt att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och samtal med Sportfiskarna centralt har också genomförts i frågan. Vi är väl medvetna om att de flesta av våra arrangemang håller ett deltagare antal på mindre än de 50 personer som folkhälsomyndigheten rekommenderar men det finns andra parametrar att ta hänsyn till också. Tex ålder, resor till och från arrangemang, kommer deltagare hålla de avstånd som rekommenderas etc. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man skall skjuta upp föreningsarrangemang om det är möjligt.

Då vi har möjlighet att skjuta på arrangemang och delvis förändra i upplägget så har styrelsen och tävlingskommittén valt att göra detta. 

Nedan beslut är enhälligt i tävlingskommitté och styrelse.

Beslutet är fattat efter dagens förutsättningar och eventuella ändringar kan komma om nya restrektioner kommer.

Distriktet uppmanar fortsatt alla att fiska på egen hand och att i akta försiktigt gällande smittspridning av Corona – 19.

 Följande beslut har fattats gällande förändringar i tävlingsprogram disciplinvis.

Traditionellt Mete

DM-Serien ställs in och 1 DM genomförs den 23/8, SM kvalificerande.

Internationellt Mete

Deltävlingar i maj 2020 ställs in och DM serien genomförs med 3 deltävlingar där de 2 bästa räknas.

16/8, 30/8 och 13/9 

Lag DM Genomförs som planerat 27/9

DM Gädda

DM serien ställs in och 1 DM genomförs den 5/9, SM kvalificerande

DM Gädda Trolling

Beslut om någon av deltävlingarna kommer att förändras lämnas under V20

Program i dagsläget.

23/5, 13/6, 12/9 och 10/10

På uppdrag av Distriktets styrelse och Tävlingskommitté

Mats Aronsson, Sekreterare, distriktstävlingsledare

Eventuella frågor ställs till:

Mats Aronsson, distriktstävlingsledare 070 – 605 92 89

Björn Carlström Distriktsordförande 070 – 33 22 615

Lämna ett svar