Emil med fin karp.

Emil Berg har anmält denna fina karpen på 5940g till specimentävlingen.

Emil med karp på 5940g